Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta

Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta

Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta – Kelahiran di Yogyakarta, 2 April 1946; umur 72 tahun, Bendara Raden Mas Herjuno Darpito atau Sri Sultan Hamengkubuwana X (Bahasa Jawa: Sri Sultan Hamengkubuwana X, Hanacaraka, X adalah raja Kasultanan Yogyakarta sejak tahun 1989 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1998. Penobatan Penobatan Hamengkubuwono X sebagai raja dilakasanakan pada tanggal 7 Maret 1989 (Selasa Wage 19 Rajab 1921) dengan gelar resmi Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Papan…

Read More